16. 6. 2019  3:10 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov
Názov témy anglicky: Nearly no need for energy systems for buildings - analysis of energy, economic and environmental aspects.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Anotácia: Téma je zameraná na energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou a analýzu energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pri tvorbe vnútorného prostredia budov.
Anotácia anglicky: The theme is focused on energy systems for buildings with almost no need and analysis of energy, economic and environmental aspects in building the indoor environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TTPB4 teória a technika prostredia budov-- nezadané -- -- nezadané --