18. 10. 2019  13:47 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Trvalá prúdová zaťažiteľnosť vodičov a káblov v prostrediach s rôznou tepelnou vodivosťou.
Název tématu anglicky: Current-carrying capacities of wires and cables in environments with different thermal conductivity.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Abstrakt: Trvalá prúdová zaťažiteľnosť káblových trás je dôležitým parametrom z hľadiska ekonomického, ako aj bezpečnostného. Limitujúcim faktorom prúdovej zaťažiteľnosti je prierez vodičov, materiál izolácie, spôsob uloženia, počet zaťažených vodičov, okolitá teplota a v neposlednom rade aj tepelnoizolačné vlastnosti prostredí, ktorými vodiče prechádzajú pozdĺž ich trasy. V teoretickej časti bakalárskej práce študent spracuje rešerš o možných vplyvoch na trvalú prúdovú zaťažiteľnosť vodičov a káblov a analyzuje vplyvy teploty na vlastnosti a životnosť elektroizolačných materiálov. V experimentálnej časti zrealizuje meranie oteplenia vodičov pri prechode s prostrediami s rôznou tepelnou vodivosťou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ENE elektroenergetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.