Jun 3, 2020   10:18 p.m. Karolína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Trvalá prúdová zaťažiteľnosť vodičov a káblov v prostrediach s rôznou tepelnou vodivosťou.
Title of topic in English:
Current-carrying capacities of wires and cables in environments with different thermal conductivity.
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Trvalá prúdová zaťažiteľnosť káblových trás je dôležitým parametrom z hľadiska ekonomického, ako aj bezpečnostného. Limitujúcim faktorom prúdovej zaťažiteľnosti je prierez vodičov, materiál izolácie, spôsob uloženia, počet zaťažených vodičov, okolitá teplota a v neposlednom rade aj tepelnoizolačné vlastnosti prostredí, ktorými vodiče prechádzajú pozdĺž ich trasy. V teoretickej časti bakalárskej práce študent spracuje rešerš o možných vplyvoch na trvalú prúdovú zaťažiteľnosť vodičov a káblov a analyzuje vplyvy teploty na vlastnosti a životnosť elektroizolačných materiálov. V experimentálnej časti zrealizuje meranie oteplenia vodičov pri prechode s prostrediami s rôznou tepelnou vodivosťou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ENE Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.