20. 9. 2019  13:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie kvality impregnančných lakov a živíc vo vytvrdenom stave
Názov témy anglicky: Evaluation of the quality of impregnating varnishes and resins in the cured state
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte prehľad typov impregnančných lakov a živíc používaných na vinutia strojov. 2. Analyzujte vplyvy technológie impregnovania na výsledné vlastnosti vinutí elektrických strojov. 3. Spracujte rešerš o používaných metódach na hodnotenie kvality impregnančných lakov a živíc vo vytvrdenom stave. 4. Experimentálne overte vlastnosti vybraných typov impregnančných lakov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.