20. 10. 2019  14:40 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Numerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkov
Název tématu anglicky: Numerical methods of the solar cells parameters computation
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Abstrakt: Z odbornej literatúry je známy veľký počet výpočtových metód, pomocou ktorých zisťujeme parametre slnečných článkov, na základe meraní za tmy alebo pri osvetlení. Cieľ bakalárskej práce spočíva v porovnaní stability a presnosti vybraných metód výpočtu parametrov a aplikácia týchto metód na predložené výsledky meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. Zadanie: 1. Na základe údajov z literatúry vypracujte prehľad spôsobov výpočtu parametrov slnečných článkov. 2. Aplikujte vybrané výpočtové metódy na predložené súbory meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. 3. Výsledky výpočtov spracujte a porovnajte jednotlivé metódy z hľadiska použitia v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.