Oct 14, 2019   10:31 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Numerické metódy výpočtu parametrov slnečných článkov
Title of topic in English: Numerical methods of the solar cells parameters computation
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Summary: Z odbornej literatúry je známy veľký počet výpočtových metód, pomocou ktorých zisťujeme parametre slnečných článkov, na základe meraní za tmy alebo pri osvetlení. Cieľ bakalárskej práce spočíva v porovnaní stability a presnosti vybraných metód výpočtu parametrov a aplikácia týchto metód na predložené výsledky meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. Zadanie: 1. Na základe údajov z literatúry vypracujte prehľad spôsobov výpočtu parametrov slnečných článkov. 2. Aplikujte vybrané výpočtové metódy na predložené súbory meraní zaťažovacích charakteristík slnečných článkov. 3. Výsledky výpočtov spracujte a porovnajte jednotlivé metódy z hľadiska použitia v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrack
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-EE Electrical Power Engineering
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-TEE Technologies in Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.