20. 10. 2019  3:54 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh pracoviska na periodické skúšanie ochranných a pracovných pomôcok
Název tématu anglicky: Periodic testing workplace design of personal protective and working equipment
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Attila Kment, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Attila Kment, PhD.
Abstrakt: Na základe technickej literatúry vypracujte : 1. Zoznam ochranných a pracovných pomôcok používaných v elektrických staniciach, 2. Požiadavky na periodické skúšky pracovných pomôcok, 3. Navrhnite a čiastočne realizujte pracovisko na skúšky vybraných pomôcok.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ENE elektroenergetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.