Oct 19, 2019   4:15 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Title of topic in English: Modeling of electrical activity of the heart
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Summary: Činnosť srdca človeka je riadená elektrickými signálmi (tzv. akčné potenciály). Výsledné elektrické pole, ktoré vzniká činnosťou srdcových buniek, je možné merať z povrchu tela ako tzv. EKG (elektrokardiografický signál srdca). Úlohou projektu je naštudovanie problematiky vzniku a šírenia elektrickej aktivity v srdci, oboznámenie sa s programovými prostriedkami v prostredí COMSOL Multiphysics a modelovanie srdca a jeho elektrickej aktivity v tomto prostredí. Pre viac informácií sa môžete informovať u Ing. Cocherovej (Ing. Elena Cocherová, PhD., Email: elena.cocherova@stuba.sk, miestnosť E215, t. č. 60291 174).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.