21. 9. 2019  23:24 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie elektrickej aktivity srdca
Názov témy anglicky: Modeling of electrical activity of the heart
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Abstrakt: Činnosť srdca človeka je riadená elektrickými signálmi (tzv. akčné potenciály). Výsledné elektrické pole, ktoré vzniká činnosťou srdcových buniek, je možné merať z povrchu tela ako tzv. EKG (elektrokardiografický signál srdca). Úlohou projektu je naštudovanie problematiky vzniku a šírenia elektrickej aktivity v srdci, oboznámenie sa s programovými prostriedkami v prostredí COMSOL Multiphysics a modelovanie srdca a jeho elektrickej aktivity v tomto prostredí. Pre viac informácií sa môžete informovať u Ing. Cocherovej (Ing. Elena Cocherová, PhD., Email: elena.cocherova@stuba.sk, miestnosť E215, t. č. 60291 174).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.