17. 10. 2019  21:15 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pracovisko pre snímanie elektroluminiscencie polovodičových prvkov
Název tématu anglicky: Experimental setup for acquisition of electroluminescence of semiconductor structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude rozvíjať meracie pracovisko umožňujúce zaznamenávať elektroluminiscenčné mapy polovodičových prvkov meraných priamo na čipe. Pozornosť bude venovaná elektroluminiscenčným diódam a tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov na báze GaN. Súčasťou práce bude skúmanie vplyvu rôznych experimentálnych podmienok na spektrálne rozloženie intenzity EL žiarenia emitovaného skúmanými polovodičovými štruktúrami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.