Oct 16, 2019   6:55 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pracovisko pre snímanie elektroluminiscencie polovodičových prvkov
Title of topic in English: Experimental setup for acquisition of electroluminescence of semiconductor structures
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude rozvíjať meracie pracovisko umožňujúce zaznamenávať elektroluminiscenčné mapy polovodičových prvkov meraných priamo na čipe. Pozornosť bude venovaná elektroluminiscenčným diódam a tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov na báze GaN. Súčasťou práce bude skúmanie vplyvu rôznych experimentálnych podmienok na spektrálne rozloženie intenzity EL žiarenia emitovaného skúmanými polovodičovými štruktúrami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.