11. 11. 2019  20:27 Martin
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamiky
Název tématu anglicky: Aerodynamic and hydrodinamic optimization of roof structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Anotace: Matematické a experimentálne modelovanie aerodynamických a hydrodynamických parametrov klampiarskych prvkov. Tvorba metodiky pre testovanie hydrodynamických parametrov strešných prvkov a konštrukcií. Fyzikálna optimalizácia strešných plášťov a konštrukcií.
Anotace anglicky: Mathematical and experimental modeling ? ,,, ?,,??        Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb