17. 11. 2019  17:19 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Optimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamiky
Názov témy anglicky: Aerodynamic and hydrodinamic optimization of roof structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Anotácia: Matematické a experimentálne modelovanie aerodynamických a hydrodynamických parametrov klampiarskych prvkov. Tvorba metodiky pre testovanie hydrodynamických parametrov strešných prvkov a konštrukcií. Fyzikálna optimalizácia strešných plášťov a konštrukcií.
Anotácia anglicky: Mathematical and experimental modeling ? ,,, ?,,??        Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb