20. 9. 2019  13:45 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
Názov témy anglicky: Detecting of hand movement features using Leap Motion sensor
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je modelovať vybrané dynamické gestá ruky pomocou senzora Leap Motion a s využitím existujúceho modelu ruky k senzoru, navrhnúť algoritmy na detekciu príznakov vybraných dynamických gest ruky. Úlohy práce: 1. Nainštalujte potrebné knižnice k senzoru Leap Motion a sfunkčnite model ruky 2. Otestujte model ruky a nastavte vhodné parametre pre snímanie vybraných dynamických gest 3. Navrhnite algoritmy na detekciu príznakov dynamických gest ruky 4. Overte algoritmy a vyhodnoťte dosiahnuté výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.