May 24, 2019   7:48 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia
Title of topic in English: Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of loading system
State of topic: approved (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of transport technology and designing - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Summary: Zdané parametre: - samozberný voz balíkov slamy za traktor výkonovej triedy do 60 kW, -úložný priestor pre prepravu 8 balíkov slamy v dvoch radov, -priemer balíkov do 2000 mm, -celková hmotnosť prepravovaných balíkov do 800 kg. Rozsah výpočtov, experimentov, grafických prác a výkresovej dokumentácie: 1. Prehľad súčasného stavu v oblasti zberu slamy vo forme balíkov. 2. Koncepčný návrh nakladacieho zariadenia samozberného voza na balíky slamy. 3. Návrh pohonu, funkčné výpočty a pevnostná kontrola nakladacieho zariadenia. 4. Výkresová dokumentácia: -celková zostava nakladacieho zariadenia, - zostava nakladacieho ramena.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AMPS Automobiles and Mobile Production Machines-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.