19. 7. 2019  14:35 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Koncepčný návrh samozberného voza ba balíky slamy-návrh podvozku
Názov témy anglicky: Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Abstrakt: Zdané parametre: - samozberný voz balíkov slamy za traktor výkonovej triedy do 60 kW, -úložný priestor pre prepravu 8balíkov slamy v dvoch radov, -priemer balíkov do 2000 mm, -celková hmotnosť prepravovaných balíkov do 800 kg. Rozsah výpočtov, experimentov, grafických prác a výkresovej dokumentácie: 1. Prehľad súčasného stavu v oblasti zberu slamy vo forme balíkov. 2. Koncepčný návrh podvozku samozberného voza na balíky slamy. 3. Návrh podvozku a pevnostná kontrola rámu 4. Výkresová dokumentácia: -celková zostava podvozku Zostava rámu zariadeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.