26. 6. 2019  0:10 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily
Názov témy anglicky: HCR gearing and possibilities of its use in planetary mechanisms (2k + r) for mobile work machines and cars
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Abstrakt: Zdané parametre: - planétový mechanizmus (2k+r) vo forme koncového prevodu pre traktor výkonovej rady do 80 kW, Motor: výkon: P = 74 kW/2200 min-1 otáčky nominálne: nnom = 2200 min-1 max. krút. moment: Mk = 440 Nm/1480 min-1 Prevodový agregát (prevodovka+redukcia+rozvodovka): max. prevod. pomer: iC1°Lo = 33,873 min. prevod. pomer: iC5°H = 3,685 Rozsah výpočtov, experimentov, grafických prác a výkresovej dokumentácie: 1. Prehľad súčasného stavu v oblasti využitia planétových mechanizmov (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily. 2. Koncepčný návrh planétového mechanizmu (2k+r) pre aplikáciu v mobilných pracovných strojoch s HCR ozubením 3. Geometrický návrh a pevnostná kontrola planétového mechanizmu (2k+r) 4. Výkresová dokumentácia: - zostava planétového mechanizmu (2k+r), - výkresy ozubených koliesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.