28. 1. 2020  18:11 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Slovenský interiér v časoch budovania socializmu.
Název tématu anglicky: Slovak interior in times of building socialism.
Stav tématu: schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Anotace: Sumarizácia a následná virtuálna simulácia najvýznamnejších diel zaniknutého fondu verejného interiéru na Slovensku v rokoch 1948-1989. V historickom, spoločenskom a kultúrnom kontexte, ktorý predstaví dielo najvýznamnejších osobností pôsobiacich v interiérovej tvorbe, ako dôležitú súčasť nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Téma je naviazaná na výskumný projekt KEGA 022STU-4/2017 – Interiér na Slovensku (vedúci projektu: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.)
Anotace anglicky: Summarization and subsequent virtual simulation of the most significant parts of the public interior fund in Slovakia in years 1948-1989. In the historical, social and cultural context, which will present the work of the most prominent figures working in interior design as an important part of our cultural and spiritual heritage. The theme is linked to the KEGA 022STU-4/2017 Research Project - Interior in Slovakia (project leader: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DIZN dizajn