21. 10. 2019  16:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Slovenský interiér v časoch budovania socializmu.
Názov témy anglicky: Slovak interior in times of building socialism.
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Anotácia: Sumarizácia a následná virtuálna simulácia najvýznamnejších diel zaniknutého fondu verejného interiéru na Slovensku v rokoch 1948-1989. V historickom, spoločenskom a kultúrnom kontexte, ktorý predstaví dielo najvýznamnejších osobností pôsobiacich v interiérovej tvorbe, ako dôležitú súčasť nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Téma je naviazaná na výskumný projekt KEGA 022STU-4/2017 – Interiér na Slovensku (vedúci projektu: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.)
Anotácia anglicky: Summarization and subsequent virtual simulation of the most significant parts of the public interior fund in Slovakia in years 1948-1989. In the historical, social and cultural context, which will present the work of the most prominent figures working in interior design as an important part of our cultural and spiritual heritage. The theme is linked to the KEGA 022STU-4/2017 Research Project - Interior in Slovakia (project leader: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DIZN dizajn