Oct 21, 2019   5:08 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Podpora navrhovania udržateľnej architektúry v BIM
Title of topic in English: Support for designing of sustainable architecture in BIM
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Annotation: BIM (Building Information Modeling) je perspektívnym prístupom k počítačovej podpore architektonickej tvorby, aktuálnou výzvou v ňom je interaktívne zohľadnenie požiadaviek udržateľnosti, energetickej efektívnosti a reakcie na klimatické zmeny v procese integrovaného navrhovania modelu budovy. Navrhovaná téma dizertácie si kladie za cieľ posúdiť možnosti a navrhnúť spôsoby začlenenia problematiky udržateľnosti do BIM, predpokladáme možnosť jej nadviazania na riešenie pripravovaného ERASMUS projektu SPIDAR (Strategic Partnership for Innovation in Digital ARchitecture education).
Annotation in English: BIM (Building Information Modeling) is an up-to-date approach to computer-aided architectural design, current challenge here is the implementation of sustainability, energy efficiency and response to the climate change into the integrated designing of the building model. The proposed thesis has to assess the possibilities and to propose the methods how to incorporate sustainability into the BIM. We expect its use in the prepared ERASMUS project SPIDAR.
Further information: Tematický okruh:• GIS - Geografické informačné systémy (v plánovaní), BIM - Building Information ModelingLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture