Dec 16, 2019   2:06 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Title of topic in English: Preparation and properties of new fluorinated chromogenic heterocycles
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Summary: Na základe vhodných dostupných perfluórovaných alebo čiastočne fluórovaných prekurzorov navrhnúť a zrealizovať prípravu, dokázať štruktúru a preštudovať fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti novosyntetizovaných zlúčenín obsahujúcich fluór. Nasledovne uskutočniť derivatizáciu pripravených zlúčenín s cieľom študovať ich reaktivitu a možnosť uplatnenia v materiálovej chémii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.