Oct 14, 2019   2:52 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Dynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenie
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Annotation: V rámci dizertačnej práce by mali byť riešené najmä nasledovné body: 1. Analýza súčasných kritérií posudzovania dynamickej stability elektrizačnej sústavy. 2. Návrh inicializačných udalostí a scenárov, pre ktoré by sa hodnotila dynamická stabilita elektrizačnej sústavy. 3. Návrh kritérií a ukazovateľov pre posúdenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-ENE Electrical Power Engineering