17. 10. 2019  22:21 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Dynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Anotace: V rámci dizertačnej práce by mali byť riešené najmä nasledovné body: 1. Analýza súčasných kritérií posudzovania dynamickej stability elektrizačnej sústavy. 2. Návrh inicializačných udalostí a scenárov, pre ktoré by sa hodnotila dynamická stabilita elektrizačnej sústavy. 3. Návrh kritérií a ukazovateľov pre posúdenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ENE elektroenergetika