22. 10. 2019  11:12 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Dynamická stabilita elektrizačnej sústavy – návrh kritérií a postupov pre jej hodnotenie
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Anotácia: V rámci dizertačnej práce by mali byť riešené najmä nasledovné body: 1. Analýza súčasných kritérií posudzovania dynamickej stability elektrizačnej sústavy. 2. Návrh inicializačných udalostí a scenárov, pre ktoré by sa hodnotila dynamická stabilita elektrizačnej sústavy. 3. Návrh kritérií a ukazovateľov pre posúdenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ENE elektroenergetika