20. 9. 2019  22:35 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Elektromagnetické a vlnové prechodné deje pri obnove ES po blackoute
Názov témy anglicky: -
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Anotácia: V rámci dizertačnej práce by mali byť riešené najmä nasledovné body: 1. Analýza elektromagnetických a vlnových prechodných dejoch pri obnove ES po vzniku blackoutu. 2. Definovanie postupu a podmienok pre obnovu ES. 2. Návrh odporúčaní pre Plány obnovy prevádzkovateľov PS.
Anotácia anglicky: -Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --