Oct 17, 2019   2:49 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Skratové pomery - analýza a definovanie korekčných činiteľov pre výpočet skratových pomerov
Title of topic in English: -
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Annotation: V rámci dizertačnej práce by mali byť riešené najmä nasledovné body: 1. Analýza platnej normy STN EN 60909 pre výpočet skratových pomerov najmä z pohľadu v nej definovaných korekčných činiteľov. 2. Návrh a verifikácia korekčných činiteľov pre transformátory s prepínačom odbočiek. 3. Návrh a verifikácia korekčných činiteľov pre nesymetriu elektrických parametrov vedení. 3. Návrh a verifikácia nárazového koeficientu pre všetky typy skratov a charakteru záťaže v sústave pred skratom.
Annotation in English: -Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ENE Electrical Power Engineering