22. 2. 2020  9:21 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Název tématu anglicky: Electrical and non-electrical diagnostics in photovoltaics
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Milan Perný, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Milan Perný, PhD.
Abstrakt: 1.Spracujte teoretický rešerš zameraný na elektrickú charakterizáciu jednotlivých komponentov fotovoltického systému (článok, panel, pole, menič, atď). 2.Spracujte prehľad neelektrických diagnostických metód vo fotovoltike. 3.Analyzujte problematiku transpozície získaných meraných výsledkov (zaťažovacie charakteristiky) v reálnych podmienkach na štandardné testovacie podmienky (STC). Spracujte prehľad metodík a na praktických meraniach urobte porovnanie z hľadiska presnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.