Oct 22, 2020   9:16 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Title of topic in English:
Electrical and non-electrical diagnostics in photovoltaics
State of topic:
approved (prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Milan Perný, PhD.
Summary:
1.Spracujte teoretický rešerš zameraný na elektrickú charakterizáciu jednotlivých komponentov fotovoltického systému (článok, panel, pole, menič, atď). 2.Spracujte prehľad neelektrických diagnostických metód vo fotovoltike. 3.Analyzujte problematiku transpozície získaných meraných výsledkov (zaťažovacie charakteristiky) v reálnych podmienkach na štandardné testovacie podmienky (STC). Spracujte prehľad metodík a na praktických meraniach urobte porovnanie z hľadiska presnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-EE Electrical Power Engineering
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-TEE Technologies in Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.