17. 9. 2019  22:08 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Názov témy anglicky: Design of algorithm for elimination of mobile robot body oscillation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: V prípade kolesových podvozkov s kamerou umiestnenou v určitej výške nad telom robota dochádza pri zastavovaní a rozbiehaní robota ku vzniku kmitov, ktoré zamedzujú vyhodnoteniu obrazových informácií až do okamihu ich utlmenia. Cieľom práce je navrhnúť algoritmus na potlačenie vzniku kmitov pri prudkých zmenách rýchlosti jeho pohybu pomocou tvarovania signálu želanej rýchlosti. - naštudovať problematiku online metód pre elimináciu kmitov pružných mechanických systémov - navrhnúť riadenie procesu rozbehu a brzdenia robota s cieľom obmedziť vznik kmitov tela robota - overiť efektivitu navrhnutého riešenia pri rôznych adhéznych podmienkachObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.