Jun 24, 2019   5:14 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh algoritmu pre obmedzenie kmitov tela mobilného robota
Title of topic in English: Design of algorithm for elimination of mobile robot body oscillation
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: V prípade kolesových podvozkov s kamerou umiestnenou v určitej výške nad telom robota dochádza pri zastavovaní a rozbiehaní robota ku vzniku kmitov, ktoré zamedzujú vyhodnoteniu obrazových informácií až do okamihu ich utlmenia. Cieľom práce je navrhnúť algoritmus na potlačenie vzniku kmitov pri prudkých zmenách rýchlosti jeho pohybu pomocou tvarovania signálu želanej rýchlosti. - naštudovať problematiku online metód pre elimináciu kmitov pružných mechanických systémov - navrhnúť riadenie procesu rozbehu a brzdenia robota s cieľom obmedziť vznik kmitov tela robota - overiť efektivitu navrhnutého riešenia pri rôznych adhéznych podmienkachLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.