16. 10. 2019  6:47 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Název tématu anglicky: Haptic controller design for mobile robot control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh riadenia mobilného robota pomocou haptického ovládača. Cieľom je dosiahnuť intuitívnejšie a presnejšie riadenie ako v prípade štandardného ovládania rôznymi typmi štandardných elektromechanických ovládačov. Metódu riadenia pohybu robota je potrebné založiť na kombinácii uzavretej štruktúry jeho servopohonov a zadávania riadiaceho signálu pomocou silovomomentového snímača umiestneného na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín, signálov prichádzajúcich z protikolíznych snímačov a tiež riadiacich  veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: - naštudovať problematiku haptického ovládania robotov - navrhnúť a oživiť rozhranie počítača s vhodným typom haptického ovládača - navrhnúť a implementovať vhodný typ algoritmu pre ovládanie pohybu mobilného robota s využitím haptického ovládača - overiť navrhnuté riešenie a porovnať so štandardnými typmi ovládaniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.