Oct 15, 2019   2:28 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Title of topic in English: Haptic controller design for mobile robot control
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Témou práce je návrh riadenia mobilného robota pomocou haptického ovládača. Cieľom je dosiahnuť intuitívnejšie a presnejšie riadenie ako v prípade štandardného ovládania rôznymi typmi štandardných elektromechanických ovládačov. Metódu riadenia pohybu robota je potrebné založiť na kombinácii uzavretej štruktúry jeho servopohonov a zadávania riadiaceho signálu pomocou silovomomentového snímača umiestneného na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín, signálov prichádzajúcich z protikolíznych snímačov a tiež riadiacich  veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: - naštudovať problematiku haptického ovládania robotov - navrhnúť a oživiť rozhranie počítača s vhodným typom haptického ovládača - navrhnúť a implementovať vhodný typ algoritmu pre ovládanie pohybu mobilného robota s využitím haptického ovládača - overiť navrhnuté riešenie a porovnať so štandardnými typmi ovládaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.