22. 9. 2019  16:30 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
Názov témy anglicky: Haptic controller design for mobile robot control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh riadenia mobilného robota pomocou haptického ovládača. Cieľom je dosiahnuť intuitívnejšie a presnejšie riadenie ako v prípade štandardného ovládania rôznymi typmi štandardných elektromechanických ovládačov. Metódu riadenia pohybu robota je potrebné založiť na kombinácii uzavretej štruktúry jeho servopohonov a zadávania riadiaceho signálu pomocou silovomomentového snímača umiestneného na tele robota resp. separátne umiestnených haptických ovládačov. Bezpečnosť práce mobilného robota možno ďalej zvýšiť monitorovaním hodnôt jeho vnútorných veličín, signálov prichádzajúcich z protikolíznych snímačov a tiež riadiacich  veličín prichádzajúcich z ovládača, s cieľom riešiť prípadné kolízne situácie. Úlohy: - naštudovať problematiku haptického ovládania robotov - navrhnúť a oživiť rozhranie počítača s vhodným typom haptického ovládača - navrhnúť a implementovať vhodný typ algoritmu pre ovládanie pohybu mobilného robota s využitím haptického ovládača - overiť navrhnuté riešenie a porovnať so štandardnými typmi ovládaniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.