Sep 17, 2019   10:19 a.m. Olympia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články
Title of topic in English: Printed carbon based electrodes for hybrid solar cells
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: Práca je zameraná na prípravu tlačiteľných disperzií na báze uhlíkových nanorúrok, grafitu a grafénu. Hodnotený bude vplyv rozpúšťadiel, surfaktanov, organických pojív na výsledné elektrické a chemické vlastnosti tlačených uhlíkových elektród. Pripravené elektródy budú použité vo farbivom senziblizovaných solárnych článkoch (DSSC) ako protielektródy zabezpečujúce redukciu iodidového elektrolytu. Hodnotené budú mikroskopické, spektrálne, elektrické a elektrochemické vlastnosti uhlíkových elektród ako aj fotovoltaické parametre pripravených solárnych článkov v závislosti od prípravy a zloženia disperzií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.