May 24, 2019   4:11 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska vyhoreného jadrového paliva
Title of topic in English: abc
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Annotation: Základným cieľom dizertačnej práce je vytvorenie modelu migrácie rádionuklidov z hlbinné úložiska pre vyhorené jadrové palivo z reaktorov VVER-440 v SR využitím aktuálnych poznatkov z realizovaných výskumných a vývojových prác v SR a v zahraničí. Tento model bude ďalej použitý na simuláciu hypotetickej migrácie rádionuklidov z úložného systému v dôsledku jeho degradácie a ktorá vedie k hodnoteniu dlhodobej bezpečnosti takéhoto úložného zariadenia.
Annotation in English: abcLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-JE Nuclear Power Engineering-- not entered -- -- not entered --