17. 9. 2019  22:15 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska vyhoreného jadrového paliva
Názov témy anglicky: abc
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Anotácia: Základným cieľom dizertačnej práce je vytvorenie modelu migrácie rádionuklidov z hlbinné úložiska pre vyhorené jadrové palivo z reaktorov VVER-440 v SR využitím aktuálnych poznatkov z realizovaných výskumných a vývojových prác v SR a v zahraničí. Tento model bude ďalej použitý na simuláciu hypotetickej migrácie rádionuklidov z úložného systému v dôsledku jeho degradácie a ktorá vedie k hodnoteniu dlhodobej bezpečnosti takéhoto úložného zariadenia.
Anotácia anglicky: abcObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-JE jadrová energetika-- nezadané -- -- nezadané --