Oct 20, 2019   11:21 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIX
Title of topic in English: New sensors for TIMEPIX radiation camera
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Annotation: Röntgenová rádiografia sa stala súčasťou mnohých oblastí nedeštruktívnej diagnostiky a testovania. Digitalizácia v tejto oblasti viedla k vývoju tzv. radiačných kamier používaných pre digitálnu rádiografiu a tomografiu. Kamera typu TIMEPIX patrí k zariadeniam najnovšej generácie pracujúcich v tzv. „single photon counting“ móde. Vrámci riešenia dizertačnej práce bude študent vyvíjať nové typy senzorov pre uvedenú kameru, a to na báze perspektívnych polovodičových materiálov ako sú GaAs a SiC, ktoré sa vyznačujú vysokou radiačnou odolnosťou, rýchlou odozvou a vyššou detekčnou účinnosťou v porovnaní so súčasnými najmodernejšími senzormi na báze kremíka.
Annotation in English: X-ray radiography became a part of many areas of non-destructive diagnostic and testing. Its digitalization led to development of so called radiation cameras for digital radiography and tomography. The camera of a TIMEPIX type belongs among the newest generation of digital imaging devices operating in single photon counting mode. The student will develop new types of sensors for this kind of camera, based on the most perspective semiconductor materials available, like GaAs and SiC, exhibiting higher radiation hardness, fast response and higher detection efficiency in comparison with recent silicon sensors.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-FYZ Physical Engineering