23. 9. 2019  15:51 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír
Názov témy anglicky: Decoding of music composition from video of play piano
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je detekovať skladbu z obrazového videa hry na klavíri a rozpoznať hrané tóny. Úlohy práce: 1. Naštudujte funkcie na spracovanie obrazu v prostredí Matlab (Image toolbox) 2. Navrhnite algoritmus na detekciu klávesnice klavíra a stláčania kláves pomocou Image toolboxu z obrazového videa. 3. Vytvorte externé zariadenie na prezentáciu hudobnej skladby. 4. Overte algoritmy a vyhodnoďte výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.