Oct 21, 2019   10:30 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Jednoosová stlačiteľnosť jemnozrnných materiálov
Title of topic in English: Uniaxial compressibility of a powder material
State of topic: approved (prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of Process Engineering - FME
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Annotation: Literárna rešerš z oblasti stlačiteľnosti práškových materiálov. Návrh meracieho prípravku na stlačiteľnosť. Merania s rôznymi reálnymi materiálmi zameranými na vplyv rýchlosti stláčania. Merania s materiálmi zamerané na teplotové pole vo výlisku počas lisovania. Modifikácia existujúcich modelov stlačiteľnosti PL.
Annotation in English: The literature search for a powder material compressibility. Design of the equipment for the compressibility. Experiments with the various powders and testing the influence of the compression rate. Experiments with the various powders and testing the final temperature of the compact after compression. Adapting the known compressibility models for the compression rate and temperature.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PT Process Technique