17. 6. 2019  9:45 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Jednoosová stlačiteľnosť jemnozrnných materiálov
Název tématu anglicky: Uniaxial compressibility of a powder material
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Anotace: Literárna rešerš z oblasti stlačiteľnosti práškových materiálov. Návrh meracieho prípravku na stlačiteľnosť. Merania s rôznymi reálnymi materiálmi zameranými na vplyv rýchlosti stláčania. Merania s materiálmi zamerané na teplotové pole vo výlisku počas lisovania. Modifikácia existujúcich modelov stlačiteľnosti PL.
Anotace anglicky: The literature search for a powder material compressibility. Design of the equipment for the compressibility. Experiments with the various powders and testing the influence of the compression rate. Experiments with the various powders and testing the final temperature of the compact after compression. Adapting the known compressibility models for the compression rate and temperature.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-PT procesná technika-- nezadáno -- -- nezadáno --