17. 11. 2019  10:25 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Jednoosová stlačiteľnosť jemnozrnných materiálov
Názov témy anglicky: Uniaxial compressibility of a powder material
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav procesného inžinierstva - SjF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Anotácia: Literárna rešerš z oblasti stlačiteľnosti práškových materiálov. Návrh meracieho prípravku na stlačiteľnosť. Merania s rôznymi reálnymi materiálmi zameranými na vplyv rýchlosti stláčania. Merania s materiálmi zamerané na teplotové pole vo výlisku počas lisovania. Modifikácia existujúcich modelov stlačiteľnosti PL.
Anotácia anglicky: The literature search for a powder material compressibility. Design of the equipment for the compressibility. Experiments with the various powders and testing the influence of the compression rate. Experiments with the various powders and testing the final temperature of the compact after compression. Adapting the known compressibility models for the compression rate and temperature.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PT procesná technika