Nov 14, 2019   10:13 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Autonómny podvozok robotického vysávača
Title of topic in English: Autonomus platform for robotic vacuum cleaner
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Summary: Úlohou tejto práce je modifikovať už existujúci mechanický podvozok a realizovať s ním prototyp autonómneho robotického vysávača. Robot musí byť vybavený senzormi aby bol schopný autonómne a bezpečne sa pohybovať v priestore, vyhýbať sa prekážkam, prípadne schodom tak aby z nich nespadol. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku a navrhnite vhodnú koncepciu. 2. Modifikujte už existujúci mechanický podvozok a doplnte nové mechanické diely a elektronické senzory. 3. Navrhnite a hardvér a dosky plošných spojov. 4. Navrhnite softvér a vhodné algoritmy pre pohyb robotického vysávača. 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.