13. 10. 2019  22:01 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Autonómny podvozok robotického vysávača
Názov témy anglicky: Autonomus platform for robotic vacuum cleaner
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Abstrakt: Úlohou tejto práce je modifikovať už existujúci mechanický podvozok a realizovať s ním prototyp autonómneho robotického vysávača. Robot musí byť vybavený senzormi aby bol schopný autonómne a bezpečne sa pohybovať v priestore, vyhýbať sa prekážkam, prípadne schodom tak aby z nich nespadol. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku a navrhnite vhodnú koncepciu. 2. Modifikujte už existujúci mechanický podvozok a doplnte nové mechanické diely a elektronické senzory. 3. Navrhnite a hardvér a dosky plošných spojov. 4. Navrhnite softvér a vhodné algoritmy pre pohyb robotického vysávača. 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.