30. 10. 2020  13:40 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Autonómny podvozok robotického vysávača
Názov témy anglicky:
Autonomus platform for robotic vacuum cleaner
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Juraj Slačka, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Úlohou tejto práce je modifikovať už existujúci mechanický podvozok a realizovať s ním prototyp autonómneho robotického vysávača. Robot musí byť vybavený senzormi aby bol schopný autonómne a bezpečne sa pohybovať v priestore, vyhýbať sa prekážkam, prípadne schodom tak aby z nich nespadol. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku a navrhnite vhodnú koncepciu. 2. Modifikujte už existujúci mechanický podvozok a doplnte nové mechanické diely a elektronické senzory. 3. Navrhnite a hardvér a dosky plošných spojov. 4. Navrhnite softvér a vhodné algoritmy pre pohyb robotického vysávača. 5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.