Oct 16, 2019   3:05 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Bývanie a architektúra: kritická história vízií a inovácií
Title of topic in English: Housing and architecture: a critical history of visions and innovations
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Annotation: Do architektúry určenej pre bývanie sa intenzívne premietajú koncepčné i čiastkové inovácie; bývanie a domov ako taký sa však musia vyznačovať spoľahlivosťou, istotou a trvácnosťou. Preskúmaním týchto dvoch pólov na histórii bývania posledných dvoch storočí môžeme odkryť ich zmysel aj pre súčasnú architektonickú tvorbu. Východiskom dizertácie bude vybrať výskumný materiál a objekty výskumu, na ktorom sa tieto momenty dajú zreteľne študovať. Výskum sa potom môže zamerať napríklad na technické inovácie v bývaní, na sociálne moderné vízie, na participačné momenty a na ich uplatnenie i na dilemy, ktoré priniesli. Závery môžu prispieť k poznaniu zmyslu inovácií a súčasne k pochopeniu limitov, ktorých prekročením sa architektúra pre bývanie stáva exkluzívnou architektonickou hrou. Školiteľka-konzultantka prof. Moravčíkováú, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošovú, spoluriešiteľka.
Annotation in English: Do architektúry určenej pre bývanie sa intenzívne premietajú koncepčné i čiastkové inovácie; bývanie a domov ako taký sa však musia vyznačovať spoľahlivosťou, istotou a trvácnosťou. Preskúmaním týchto dvoch pólov na histórii bývania posledných dvoch storočí môžeme odkryť ich zmysel aj pre súčasnú architektonickú tvorbu. Východiskom dizertácie bude vybrať výskumný materiál a objekty výskumu, na ktorom sa tieto momenty dajú zreteľne študovať. Výskum sa potom môže zamerať napríklad na technické inovácie v bývaní, na sociálne moderné vízie, na participačné momenty a na ich uplatnenie i na dilemy, ktoré priniesli. Závery môžu prispieť k poznaniu zmyslu inovácií a súčasne k pochopeniu limitov, ktorých prekročením sa architektúra pre bývanie stáva exkluzívnou architektonickou hrou. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture