16. 10. 2019  9:39 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bývanie a architektúra: kritická história vízií a inovácií
Názov témy anglicky: Housing and architecture: a critical history of visions and innovations
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Anotácia: Do architektúry určenej pre bývanie sa intenzívne premietajú koncepčné i čiastkové inovácie; bývanie a domov ako taký sa však musia vyznačovať spoľahlivosťou, istotou a trvácnosťou. Preskúmaním týchto dvoch pólov na histórii bývania posledných dvoch storočí môžeme odkryť ich zmysel aj pre súčasnú architektonickú tvorbu. Východiskom dizertácie bude vybrať výskumný materiál a objekty výskumu, na ktorom sa tieto momenty dajú zreteľne študovať. Výskum sa potom môže zamerať napríklad na technické inovácie v bývaní, na sociálne moderné vízie, na participačné momenty a na ich uplatnenie i na dilemy, ktoré priniesli. Závery môžu prispieť k poznaniu zmyslu inovácií a súčasne k pochopeniu limitov, ktorých prekročením sa architektúra pre bývanie stáva exkluzívnou architektonickou hrou. Školiteľka-konzultantka prof. Moravčíkováú, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošovú, spoluriešiteľka.
Anotácia anglicky: Do architektúry určenej pre bývanie sa intenzívne premietajú koncepčné i čiastkové inovácie; bývanie a domov ako taký sa však musia vyznačovať spoľahlivosťou, istotou a trvácnosťou. Preskúmaním týchto dvoch pólov na histórii bývania posledných dvoch storočí môžeme odkryť ich zmysel aj pre súčasnú architektonickú tvorbu. Východiskom dizertácie bude vybrať výskumný materiál a objekty výskumu, na ktorom sa tieto momenty dajú zreteľne študovať. Výskum sa potom môže zamerať napríklad na technické inovácie v bývaní, na sociálne moderné vízie, na participačné momenty a na ich uplatnenie i na dilemy, ktoré priniesli. Závery môžu prispieť k poznaniu zmyslu inovácií a súčasne k pochopeniu limitov, ktorých prekročením sa architektúra pre bývanie stáva exkluzívnou architektonickou hrou. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra