Jun 27, 2019   2:07 p.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Sociálne bývanie ako inovácia
Title of topic in English: Social housing as innovation
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Annotation: História úsilí o riešenie sociálnych rozdielov v bývaní. Architektonický príspevok. Architekonické možnosti v sociálnom bývaní. Inovácie v bývaní, ich história a výsledky. Exkluzivita a štandard, originál a typ z pohľadu architektonickej obce. Dizertačná práca sa zameria na výskum histórie inovácií v oblasti bývania, s dôrazom na archiektonickú dimenziu, ale bude si všímať aj presah pôsobenia archietktov do iných sfér spoločenskeého života. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.
Annotation in English: História úsilí o riešenie sociálnych rozdielov v bývaní. Architektonický príspevok. Architekonické možnosti v sociálnom bývaní. Inovácie v bývaní, ich história a výsledky. Exkluzivita a štandard, originál a typ z pohľadu architektonickej obce. Dizertačná práca sa zameria na výskum histórie inovácií v oblasti bývania, s dôrazom na archiektonickú dimenziu, ale bude si všímať aj presah pôsobenia archietktov do iných sfér spoločenskeého života. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --