18. 10. 2019  23:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sociálne bývanie ako inovácia
Názov témy anglicky: Social housing as innovation
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Anotácia: História úsilí o riešenie sociálnych rozdielov v bývaní. Architektonický príspevok. Architekonické možnosti v sociálnom bývaní. Inovácie v bývaní, ich história a výsledky. Exkluzivita a štandard, originál a typ z pohľadu architektonickej obce. Dizertačná práca sa zameria na výskum histórie inovácií v oblasti bývania, s dôrazom na archiektonickú dimenziu, ale bude si všímať aj presah pôsobenia archietktov do iných sfér spoločenskeého života. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.
Anotácia anglicky: História úsilí o riešenie sociálnych rozdielov v bývaní. Architektonický príspevok. Architekonické možnosti v sociálnom bývaní. Inovácie v bývaní, ich história a výsledky. Exkluzivita a štandard, originál a typ z pohľadu architektonickej obce. Dizertačná práca sa zameria na výskum histórie inovácií v oblasti bývania, s dôrazom na archiektonickú dimenziu, ale bude si všímať aj presah pôsobenia archietktov do iných sfér spoločenskeého života. Školiteľka-konzultantka prof. H. Moravčíková, vedúcu pripravovaného výskumného projektu a PhD N. Bartošová, spoluriešiteľka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra