14. 10. 2019  10:55 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektronické obvody s tranzistormi GaN HEMT
Název tématu anglicky: GaN HEMT electronic circuits
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je oboznámiť sa s vlastnosťami tranzistorov typu GaN HEMT a možnosťami ich využitia na realizáciu elektronických obvodov. Súčasťou práce je elektrický návrh vybraného elektronického obvodu, jeho realizácia využitím diskrétnych GaN HEMT tranzistorov a overenie jeho vlastností meraním.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.