19. 6. 2019  10:09 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Transformácia energie v jednolopatkových obežných kolesách
Název tématu anglicky: Transformation of energy in a single blade impeller
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. František Urban, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Anotace: Jednolopatkové čerpadlo obežné koleso sa vyznačuje špecifickými prevádzkovými a konštrukčnými vlastnosťami. Z hľadiska prevádzkového je to napríklad priechodivosť, ktorá je dôležitá nielen u čerpadiel ale aj u vodných turbín. Z hľadiska konštrukčného je však toto koleso nesymetrické, čo sťažuje hydraulický návrh, keďže okrem výkonových parametrov musi byť zohľadnené aj jeho mechanické vyváženie. Práca sa bude zaoberať úpravami obežného kolesa za účelom dodržania hydraulických a mechanických parametrov. Úpravy budú zahŕňať stáčanie obežného kolesa a zmeny výstupnej hrany. Tieto zmeny majú zásadný vplyv na efektívnosť transformácie mechanickej energie prúdu v kolese. Popis charakteru transformácie bude výsledkom dizertačnej práce. V práci bude potrebné simulovať prúdenie metódami CFD. Experimenty budú vykonané v laboratóriu hydraulických strojov.
Anotace anglicky: The thesis deals with modifications of a single blade impeller in order to keep the hydraulic and mechanic parameters. The modifications cover the trimming of the the impeller and the changes of the output blade edge. All modifications have the crucial influence on the effectivity of mechanical energy transformation in the impeller. The description of the character of transformation will be the result of the thesis. The flow inside the impeller will be simulated by the mtehods of CFD. The experiments will be carried out in the laboratory of hydraulic machinery.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ESZ energetické stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --