Oct 19, 2019   2:39 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Transformácia energie v jednolopatkových obežných kolesách
Title of topic in English: Transformation of energy in a single blade impeller
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Annotation: Jednolopatkové čerpadlo obežné koleso sa vyznačuje špecifickými prevádzkovými a konštrukčnými vlastnosťami. Z hľadiska prevádzkového je to napríklad priechodivosť, ktorá je dôležitá nielen u čerpadiel ale aj u vodných turbín. Z hľadiska konštrukčného je však toto koleso nesymetrické, čo sťažuje hydraulický návrh, keďže okrem výkonových parametrov musi byť zohľadnené aj jeho mechanické vyváženie. Práca sa bude zaoberať úpravami obežného kolesa za účelom dodržania hydraulických a mechanických parametrov. Úpravy budú zahŕňať stáčanie obežného kolesa a zmeny výstupnej hrany. Tieto zmeny majú zásadný vplyv na efektívnosť transformácie mechanickej energie prúdu v kolese. Popis charakteru transformácie bude výsledkom dizertačnej práce. V práci bude potrebné simulovať prúdenie metódami CFD. Experimenty budú vykonané v laboratóriu hydraulických strojov.
Annotation in English: The thesis deals with modifications of a single blade impeller in order to keep the hydraulic and mechanic parameters. The modifications cover the trimming of the the impeller and the changes of the output blade edge. All modifications have the crucial influence on the effectivity of mechanical energy transformation in the impeller. The description of the character of transformation will be the result of the thesis. The flow inside the impeller will be simulated by the mtehods of CFD. The experiments will be carried out in the laboratory of hydraulic machinery.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment